Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska http://www.vysocany.com/farnost Odběr novinek z webu vysocany.com/farnost cs SuperKoderi RSS maker vysocany.com Úklid vánoční výzdoby http://www.vysocany.com/clanek/4252 Vánoční výzdobu jsme letos uklízeli přesně v den Hromnic. Děkujeme všem kdo přišli pomoci! 2019-02-07 17:02:00 Tříkrálová sbírka 2019 http://www.vysocany.com/clanek/4231 V sobotu 5. ledna 2019 opět po roce navštívili tříkráloví koledníci naše domovy a vybírali dobrovolné příspěvky pro Oblastní charitu Blansko, které budou sloužit pomoci potřebným lidem. Letos se v naší obci vybralo 30.984 Kč, tj. o 1.584 Kč více než loni. Jménem Oblastní charity Blansko děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli a přijali koledníky do svých domovů. Děkujeme také Petrovi Ovadovi, Václavu Kolomazníčkovi a Janu Ševčíkovi, kteří se ujali vedení tříkrálových skupinek. 2019-01-09 12:01:00 Popeleční středa http://www.vysocany.com/clanek/4228 Popeleční středa je jedním ze dvou dnů přísného půstu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku života jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti. 2019-01-08 21:01:00 Společné udílení svátosti nemocných http://www.vysocany.com/clanek/4227 Společné udílení svátosti nemocných bude v neděli 10.2. 2019-01-08 21:01:00 Rozpis lektorů na rok 2019 http://www.vysocany.com/clanek/4223 Rozpis lektorů pro čtení Božího slova a přímluv při mši svaté v roce 2019. 2019-01-03 21:01:00 Vánoční besídka 2018 http://www.vysocany.com/clanek/4221 "Před dávnými a dávnými časy se v jedné daleké zemi odehrál tento příběh ...", byla úvodní slova vypravěče scénky Vánoční příběh, kterou děti zahrály při besídce v kostele 25. prosince 2018. Scénka byla proložena písněmi Vysočanské scholy, které doprovázely vystoupení dětí prvního a druhého stupně základní školy. 2018-12-31 00:12:00 Adventní koncert duchovní hudby http://www.vysocany.com/clanek/4208 Dne 9. prosince 2018 na 2. neděli adventní se v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje uskutečnil koncert duchovní hudby. Interprety bylï sbor BaczBand, pod vedením Františka Bačovského, a Vysočanská schola, která působí při našem farním kostele. Atmosféra byla velmi radostná a výkony účinkujících krásné a povzbuzující. Výtěžek z této akce je věnován na pořízení nových varhan. Všem účinkujícím, účastníkům koncertu a přispěvatelům na nové varhany děkujeme! 2018-12-17 21:12:00 Fond PULS http://www.vysocany.com/clanek/4201 V Adventu naši farnost navštívil P. Pavel Kafka, který nám zprostředkoval aktuální informace o Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS. Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné. 2018-12-09 14:12:00 Vizitace sv. Mikuláše http://www.vysocany.com/clanek/4200 V pondělí 4. prosince 2018 náš kostel navštívil sv. Mikuláš s andělem. Cílem bylo zjistit, zda-li přítomné děti mají znalosti v oblasti nebeského vzdělání a odměnit je za dobré skutky. 2018-12-09 14:12:00 Pouť farnosti do Číhoště http://www.vysocany.com/clanek/4160 V sobotu 27. října 2018 jsme se vydali na pouť do Číhoště, kde působil P. Josef Toufar, který byl mučen při výsleších StB a na následky těchto výslechů během jednoho měsíce zemřel. Důvodem byl tzv. Číhošťský zázrak a jeho zneužití komunistickými vůdci k pronásledování a represím církve. 2018-11-04 20:11:00 Děkování za úrodu 2018 http://www.vysocany.com/clanek/4139 V neděli 7. října 2018 jsme v našem farním kostele děkovali za letošní úrodu a připomněli si tím, že mít co jíst není samozřejmé a je třeba být za dary a plody země vděční. 2018-10-15 09:10:00