Obec Vysočany - oficiální stránky obce http://www.vysocany.com Odběr novinek z webu vysocany.com cs SuperKoderi RSS maker vysocany.com VYSOČANSKÁ POUŤ 2017 http://www.vysocany.com/clanek/3653 2017-06-27 08:06:00 Setkání s novými spolužáky http://www.vysocany.com/clanek/3651 2017-06-22 21:06:00 Výpůjční doba na 2. pololetí 2017 http://www.vysocany.com/clanek/3650 2017-06-22 19:06:00 Pěší výlet do Houska http://www.vysocany.com/clanek/3649 2017-06-22 12:06:00 Zastupitelstvo obce schválilo opatření k prorodinnému auditu http://www.vysocany.com/clanek/3648 Na pondělním zasedání Zastupitelstva obce Vysočany byla schválena opatření k auditu familyfriendlycommunity, která vzešla z podnětů občanů, projektového týmu a dalších zainteresovaných osob. Tato opatření bude vedení obce postupně naplňovat v následujících třech letech nebo bude iniciovat k jejich realizaci jiné subjekty. 2017-06-22 07:06:00 Školení žáků k první pomoci http://www.vysocany.com/clanek/3647 2017-06-20 17:06:00 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Vysočany http://www.vysocany.com/clanek/3646 2017-06-20 15:06:00 Rozpočtové opatření č. 6/2017 http://www.vysocany.com/clanek/3645 2017-06-20 15:06:00 Schválený Závěrečný účet za rok 2016 DSO Drahansko a okolí http://www.vysocany.com/clanek/3644 2017-06-20 13:06:00 Schválený Závěrečný účet obce Vysočany za rok 2016 http://www.vysocany.com/clanek/3643 2017-06-20 13:06:00 Předpovědní výstražná informace na jevy: Vysoké teploty Nebezpečí požárů http://www.vysocany.com/clanek/3642 Je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Vysoké teploty Nebezpečí požárů Pro oblast: Jihomoravský kraj Platnost: od 19.06.2017 10:00 do odvolání Nebezpečí požárů v JMK Index nebezpečí požárů na území České republiky Suché periody doprovázené silným větrem zvyšují citlivost vegetace na vznícení a šíření požárů. Jako nejčastější příčina vzniku požárů se uvádí lidská neopatrnost. Naproti tomu šíření požárů ovlivňují především meteorologické podmínky, orografie a stav vegetace. Předpovídat ohniska vznícení není reálné, ale lze předpovědět nebezpečí, že vznícený oheň najde vhodné podmínky pro jeho rychlé šíření. V mnoha zemích proto vznikl systém hodnocení tohoto nebezpečí. Během vegetační sezóny (duben až říjen) poskytuje ČHMÚ předpověď nebezpečí požárů pro Českou republiku. Aktualizace se provádí 1x denně, mapka s hodnotami indexu INP zobrazuje situaci ve 12 h UTC. Index INP popisuje nebezpečí požárů pro otevřenou krajinu pokrytou vegetací. Nebezpečí požárů je rozděleno do pěti úrovní v souladu s mezinárodní praxí: 1 - velmi nízké, 2 – nízké, 3 – střední, 4 – vysoké a 5 – velmi vysoké. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je vyšší riziko požárů. Vstupními daty do modelu jsou naměřené údaje ze sítě stanic ČHMÚ a předpovězené hodnoty modelem ALADIN. V průběhu zpracování model počítá vlhkosti půdy pro svrchní profil, ovlhnutí povrchu a podmínky pro šíření požárů (proudění vzduchu a stav vegetace). Model je vyvíjen v observatoři Doksany. ZAKAZUJE SE JAKÁKOLI MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V LESÍCH, NEBO V BLÍZKOSTÍ LESŮ!!!! 2017-06-20 13:06:00 HLEDÁME NOVÉ TRENÉRY http://www.vysocany.com/clanek/3641 2017-06-20 08:06:00 Rozpočtové opatření DSO Drahansko a okolí 3/2017 http://www.vysocany.com/clanek/3640 2017-06-19 16:06:00 Rozpočtové opatření č. 5/2017 http://www.vysocany.com/clanek/3639 2017-06-19 16:06:00 Zahradní slavnost http://www.vysocany.com/clanek/3637 2017-06-16 12:06:00