Skautský oddíl Vysočany http://www.vysocany.com/skauti Odběr novinek z webu vysocany.com/skauti cs SuperKoderi RSS maker vysocany.com Vánoce pro zvířátka http://www.vysocany.com/clanek/4215 2018-12-23 18:12:00 EXPEDICE AMAZONKA 2018 http://www.vysocany.com/clanek/4062 Anglická královská geografická společnost vyslala čtyři expedice, aby se pokusily naleznout opravdový pramen nejvodnatější řeky na světě - brazilské Amazonky. Expedice Tapájos, Fortaléza, Tupinamba a Caviana se zhostily svého úkolu na výbornou. Přes všechny útrapy pralesa, Amazonky a jejich přítoků, domorodců i nepřátelských výprav dokázali to, co si vytyčily. Navzdory ochraně Aztéků dokázaly za hřmění a srdnatého boje objevit tento pramen. Dokonce se podle staré legendy projevil úkaz na obloze - úplné zatmění měsíce. Děkujeme všem účastníkům, že dokázali překonat veškeré překážky. Náš skautský oddíl Naděje objevil velké přátele v nově vznikajícím 15. oddíle v Černé Hoře. Přijalo nás také okolí nového tábořiště v blízkosti Bohuslavic, Nové Říše a Telče. Naše srdce jsou obohacena o neskutečné zážitky. Děkuji všem rádcům, světluškám, vlčatům, skautům, skautkám i roverům, kamarádkám Dračicím z Blanska, jiným a dalším, bez kterých by Expedice Amazonka nemohla mít úspěch. Fotografie představují jen uchování zlomku zážitků.... Za všechny účastníky M. Koupý - Maťa - vůdce 1. oddílu Naděje Vysočany 2018-07-31 14:07:00 Závod vlčat a světlušek 2018 http://www.vysocany.com/clanek/3964 První květnový den vyrazily naše družiny vlčat a světlušek na okresní závody do blanenských lesů. Závodu se účastnilo na čtyřicet soutěžních družin. V celodenním závodě obsadila družina Rysů šesté místo a družina Berušek skončila čtrnáctá. Na různě zaměřených stanovištích bylo k plnění mnoho úkolů. Naše družiny obstály a všichni jsme se zároveň radovali z pěkného dne. Jak bývá v letošním roce zvykem i naše závody navštívil pan TGM. 2018-05-05 08:04:00 Skautská pouť do Křtin http://www.vysocany.com/clanek/3957 V sobotu 21. dubna 2018 jsme se zúčastnili pouti do Křtin. Naše putování začalo v Adamově a po splnění několika úkolů jsme došli až na místo setkání - do chrámu jména Panny Marie ve Křtinách. Mši sv. celebroval biskup Vojtěch Cikrle, který mimo jiné řekl: "Spoléhám na vás, že budete pevní pro druhé, že jim budete anděli strážnými, i když nemáte křídla." Zúčastnilo se více jak osm set skautů brněnské diecéze. Cestou jsme si nesli svůj poklad, který nám otec biskup požehnal. 2018-04-23 11:04:00 Jarní výprava - Tajemství pevnosti Eger http://www.vysocany.com/clanek/3891 2018-02-11 15:02:00 Vánoce zvířátkům http://www.vysocany.com/clanek/3860 2017-12-30 19:12:00 Výlet do Boskovic http://www.vysocany.com/clanek/3785 2017-11-02 17:11:00 Úvaha o skautování http://www.vysocany.com/clanek/3755 2017-10-07 19:10:00 TÁBOR 2017 http://www.vysocany.com/clanek/3669 2017-07-16 15:07:00 Zakončení skautského roku http://www.vysocany.com/clanek/3652 2017-06-24 13:06:00 Svojsíkův závod 2017 http://www.vysocany.com/clanek/3600 2017-05-09 17:05:00