Historie ČČK v naší obci

Vydáno: před 17 lety | Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Historie MS
Počet přečtení: 25921×

MS ČČK ve Vysočanech má v současné době evidovaných 77 členů, z toho jsme v posledních dvou letech získali 9 nových mladých členů.V naší obci již léta patříme k aktivním organizacím, přestože po r. 1989 se oblast aktivit a činností zúžila a změnila.
Nejprve však něco k historii dle dostupných materiálů:
Kořeny skupiny sahají do roku 1948, kdy byla utvořena malá skupinka tzv. samaritánů. Skládala se z těchto několika občanů, a sice br. Přibyl Josef, Zouhar Jan, Kovář Josef, Kovář Adolf, Bedáň Bedřich a Ševčík Jan. V roce 1949 započal ve zdravotním středisku Sloup kurs samaritánů, který vedl MUDr. Siňavský a tito členové se tohoto školení pravidelně zúčastňovali. V roce 1950 se organizovali členové v přípravném výboru Červeného kříže.
V roce 1951 a to 25.4.1951 sešel se přípravný výbor za vedení bratra Josefa Přibyla a stanovili si termín ustavující členské schůze ČK na 29.4.1951. Ustavující schůze se sešla v místním pohostinství, za účasti tajemníka OV ČSČK br. Večeře a 63 občanů. Z toho bylo členů ČK 42. Bratr Večeřa na schůzi vysvětlil význam založení skupiny a práci v Červeném kříži vůbec a tím byl položen první základ místní skupiny. Prvním předsedou byl zvolen br. Přibyl Josef a jednatelem Včelař Josef .
V roce 1954 za účasti předsedy MNV Jana Hejče byla dána skupině k dispozici stanice první pomoci v soukromém domě u Kalů v čísle 133. Místnosti nevyhovovaly, proto si je musela skupina upravit svým vlastním přičiněním. Finanční prostředky na opravu byly poskytnuty jednak z prostředků skupiny a jednak Místním národním výborem. Stolařské družstvo vyrobilo okna a dveře.
Až dosud patřil Molenburk pod obvod Sloup. V roce 1955 byla obec přidělena ke Zdravotnímu středisku Ostrov a MUDr. Klen byl ochoten dojíždět a jednou týdně ordinovat v ošetřovně v Molenburku. Za vedení MUDr. Klena byl uspořádán kurs první pomoci za účasti 27 členů. MUDr. Klen utvořil ve skupině Družinu, která se pod jeho vedením velmi slibně rozvíjela. Měla 18 členů a a 7 náhradníků.
V roce 1964 byla dána skupině výpověď z místností stanice první pomoci. Na žádost MNV o povolení stavby nové ošetřovny ONV stavbu povolil a přidělil částku Kč 60 000,-. Na stavbě bylo, hlavně členy ČK, a také přispěním ostatních občanů odpracováno mnoho brigádnických hodin. Místní skupina se zapojovala do výstavby také finančními částkami, které získávala různými kulturními podniky v částce asi 12 000,- Kč. Ošetřovna byla kolaudována v roce 1967. Touto výstavbou byla získána pro obec budova s detašovanou ordinací obvodního a zubního lékaře, jedenkráte za týden a dětské oddělení dvakrát za měsíc. Postupně byla ordinace i čekárna vybavena vodovodem z vlastní studny, teplou vodou a novým nábytkem.
Od r. 1964 do r. 1987 (kdy náhle zemřel) byl předsedou MS ČČK pan Anděloslav Novotný. V této době měl výbor MS 11-13 členů, z nichž se nejvíce po celé období aktivně zasloužili o fungování MS: Anděloslav Novotný - předseda, Přibyl Josef, Javorský Alois, Kyjovský Josef, Hejč Josef a Konečný Jaroslav. Po sloučení s MS Housko v r. 1972, se rozšířil na 17 členů. Za Housko byli ve výboru nejvíce činní: Pernicová J., Nedomová H., Čupr, Ševčík, Klemsa. Členská základna se pohybovala kolem 120 členů. Činnost skupiny byla bohatá a záslužná a zahrnovala i řadu aktivit později zrušených, např. žňové hlídky, hygienické kontroly v obchodech a na pracovištích JZD a LDP, sběr léčivých bylin, ale také brigády a organizování akcí k politickým výročím. Hlavní náplní však bylo zajišťování zdravotnické pomoci, sousedské výpomoci, školení a soutěže mladých zdravotníků, organizování dárcovství krve, získávání nových dárců. Zejména v poslední jmenované aktivitě MS dosáhla výrazných úspěchů i v rámci okresu a v této dobré tradici se nadále pokračuje (viz. podrobnější aktuální informace).
V letech 1965 a 1974 obdržela MS od Okresního výboru ČČK ocenění „Vzorná skupina“.
Pravidelně každoročně pořádanou kulturní akcí už od r. 1954 byl a je Maškarní ples, který vždy přilákal spoustu návštěvníků. Výtěžek z této akce byl hlavním peněžním zdrojem pro financování dalších aktivit.
Změna politické a hospodářské situace po r. 1989 přinesla i změnu potřeb a zájmů občanů o společné akce i dobrovolnou činnost. Od r. 1987 do r. 1993 byla předsedkyní MS pí. Javorská, od r. 1993 je předsedkyní pí. Tomášková. Počet členů výboru se snížil na devět.
Dnešní výbor:
předseda - Bořivoj Sekanina
místopředseda - Gabriela Kolomazníčková
pokladník - Petra Šmídová
další členové: Marie Tomášková, Hedvika Pořízková, Zdeňka Košáková, Ilona Jurková, Eva Přibylová, Zdeňka Zouharová
Členská základna především vzhledem k úmrtí řady starších členů poklesla.
Obsah činností se zúžil na několik základních:
  • organizování dobrovolného dárcovství krve a získávání nových dárců
  • organizování školení dobrovolných zdravotníků
  • návštěvy starších občanů – členů u příležitosti jubilea
  • pořádání tradičního maškarního plesu a podzimní zábavy, které jsou zdrojem finančních prostředků na charitu, zájezdy a dary
  • pořádání zájezdů do divadla pro členy, dárce krve, sponzory a ostatní zájemce
  • organizování přednášek se zdravotní tématikou
Tyto aktivity se pravidelně opakují a probíhají každý rok. Pravidelně také MS přispívá částkou 1.000,- Kč na dětský karneval a v posledních letech se jako sponzor podílí na organizování dětského odpoledne na konci prázdnin.
Od r. 2000 zajistila a financuje MS cvičitelku pro cvičení žen, o které je veliký zájem. V každém roce byla rovněž poukázána větší částka na různé charitativní pomoci.
V r. 1997 byla MS ČČK v obci organizátorem sbírky na pomoc postiženým povodněmi. Sbírka probíhala ve všech prodejnách, kam občané věnovali přes 17.000,- Kč. K výzvě se připojily i další složky z obce: SDH Molenburk 5.000,- Kč, SDH Housko 500,- Kč, Svazarm 1.000,- Kč. K vybrané částce 23.574,- Kč přidala MS ČČK 6.426 Kč a celková částka 30.000,- Kč byla odeslána 15.7.1997 na konto ČČK v Komerční bance Praha.

Kalendář akcí v obci

Předchozí Červenec 2022 Následující
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zobrazit vše