Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska http://www.vysocany.com/farnost Odběr novinek z webu vysocany.com/farnost cs SuperKoderi RSS maker vysocany.com Pokyny brněnského biskupa http://www.vysocany.com/clanek/4725 Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID-19 2020-09-21 09:09:00 Mše svatá u kapličky v Housku http://www.vysocany.com/clanek/4719 Ve středu 9. září 2020 se uskutečnila mše svatá u kapličky v Housku. Tradiční "pouťová" mše ze svátku Narození Panny Marie proběhla za pěkného počasí a hojné účasti farníků. 2020-09-14 07:09:00 První mše svatá nového kněze http://www.vysocany.com/clanek/4696 V neděli 9. srpna 2020 sloužil ve Vysočanech poprvé mši svatou nový kněz o. Jiří Hének, rodák ze Žďárné. Přišel k nám z farnosti Domašov a vysvěcen na kněze byl v roce 1986. Za farnost jsme mu přáli, aby se mu u nás líbilo, jeho služba byla radostná a plná Božího požehnání. 2020-08-16 14:08:00 6. farní odpoledne pro všechny http://www.vysocany.com/clanek/4686 Letošní 6. farní odpoledne bylo pohodové díky krásnému počasí, výbornému občerstvení, dobré hudbě, vystoupení Vítězslava Brdára, tombole a výtvarné dílně. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a také těm, kteří pomohli akci organizovat a za zapůjčení skákacího hradu. Děkujeme obci Vysočany za poskytnutí stanu, stolů a lavic, dále SDH Housko za zapůjčení přístřešků. 2020-07-07 11:07:00 První svaté přijímání 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4685 Několik fotografií z letošní slavnosti 1. svatého přijímání dětí z naší farnosti. 2020-07-07 11:07:00 Žehnání pokrmů http://www.vysocany.com/clanek/4638 Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící letos vykonat ve svých domovech. 2020-04-11 18:04:00 Velikonoční výzva ČBK a ERC http://www.vysocany.com/clanek/4631 Výzva pro všechny lidi dobré vůle, aby o velikonoční noci na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme. 2020-04-07 15:04:00 Duchovní krizová pomoc po telefonu http://www.vysocany.com/clanek/4624 Česká biskupská konference reaguje na tuto mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. 2020-03-26 15:03:00 Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi http://www.vysocany.com/clanek/4596 Aktuální informace farnosti v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. 2020-03-12 23:03:00 Tříkrálová sbírka 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4558 V sobotu 11. ledna 2020 navštívili naše domácnosti tříkráloví koledníci. Vybírali dobrovolné příspěvky na pomoc potřebným lidem prostřednictvím Oblastní charity Blansko. Děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a také koledníkům. V naší obci se letos vybralo 31.570 Kč. 2020-01-14 22:01:00 Rozpis lektorů na rok 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4551 Rozpis lektorů pro čtení Božího slova a přímluv při mši svaté v roce 2020. 2020-01-04 22:01:00