Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska http://www.vysocany.com/farnost Odběr novinek z webu vysocany.com/farnost cs SuperKoderi RSS maker vysocany.com 6. farní odpoledne pro všechny http://www.vysocany.com/clanek/4686 Letošní 6. farní odpoledne bylo pohodové díky krásnému počasí, výbornému občerstvení, dobré hudbě, vystoupení Vítězslava Brdára, tombole a výtvarné dílně. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a také těm, kteří pomohli akci organizovat a za zapůjčení skákacího hradu. Děkujeme obci Vysočany za poskytnutí stanu, stolů a lavic, dále SDH Housko za zapůjčení přístřešků. 2020-07-07 11:07:00 První svaté přijímání 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4685 Několik fotografií z letošní slavnosti 1. svatého přijímání dětí z naší farnosti. 2020-07-07 11:07:00 Žehnání pokrmů http://www.vysocany.com/clanek/4638 Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící letos vykonat ve svých domovech. 2020-04-11 18:04:00 Velikonoční výzva ČBK a ERC http://www.vysocany.com/clanek/4631 Výzva pro všechny lidi dobré vůle, aby o velikonoční noci na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme. 2020-04-07 15:04:00 Duchovní krizová pomoc po telefonu http://www.vysocany.com/clanek/4624 Česká biskupská konference reaguje na tuto mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. 2020-03-26 15:03:00 Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi http://www.vysocany.com/clanek/4596 Aktuální informace farnosti v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. 2020-03-12 23:03:00 Tříkrálová sbírka 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4558 V sobotu 11. ledna 2020 navštívili naše domácnosti tříkráloví koledníci. Vybírali dobrovolné příspěvky na pomoc potřebným lidem prostřednictvím Oblastní charity Blansko. Děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a také koledníkům. V naší obci se letos vybralo 31.570 Kč. 2020-01-14 22:01:00 Rozpis lektorů na rok 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4551 Rozpis lektorů pro čtení Božího slova a přímluv při mši svaté v roce 2020. 2020-01-04 22:01:00 Misijní neděle 2019 http://www.vysocany.com/clanek/4493 Měsíc říjen byl mimořádným misijním měsícem, který vyhlásil papež František pro letošní rok. V naší farnosti jsme si misie připomněli při druhé říjnové neděli animovaným obětním průvodem za jednotlivé kontinenty, misionáře, za to, abychom byli obětaví pro druhé, za organizace, záchranáře a dobrovolníky, kteří pomáhají potřebným, za všechny nemocné a umírající, lékaře i sestry, za bloudící, zoufalé a truchlící lidi. 2019-11-06 20:11:00 Farní pouť do Znojma 2019 http://www.vysocany.com/clanek/4490 V rámci každoroční farní poutě jsme v polovině října 2019 navštívili Znojmo. Zde působí děkan P. Jindřich Bartoš a jáhen Martin Mokrý, rodák z Blanska. Navštívili jsme kostel sv. Mikuláše, Svatováclavskou kapli, kde bylo pietní místo k úmrtí Karla Gotta. Po obědě jsme zhlédli kostel sv. Jana Křtitele a kapucínskou hrobku. Taktéž jsme navštívili blízké slovanské Hradiště sv. Hypolita nad Znojmem - hrob Matky Vojtěchy Hasmandové, boromejky, která byla komunistickým režimem ve vykonstruovaném procesu odsouzena k osmi letům vězení za údajnou špionáž a velezradu. Na Hradišti bylo možné zhlédnout základy velkomoravského kostela, navštívili jsme muzeum Velké Moravy a pouť jsme zakončili v chrámu sv. Hyppolita, působiště Josefa Hudce, rodáka ze Šošůvky. 2019-11-02 19:11:00 Děkování za úrodu 2019 http://www.vysocany.com/clanek/4489 Děkování za úrodu je příležitostí připomenout si, že mnoho věcí, které denně přijímáme jakoby automaticky a samozřejmě, samozřejmé být nemusí. Současně nás to učí vděčnosti vůči Bohu za všechna dobrodiní, které dostáváme, učí nás uznávat Boha jako toho, kdo kdo nás má rád a kdo se o nás vždy postará. 2019-11-02 18:11:00