Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska http://www.vysocany.com/farnost Odběr novinek z webu vysocany.com/farnost cs SuperKoderi RSS maker vysocany.com PULS - pomoc farnosti v době pandemie http://www.vysocany.com/clanek/4835 Za každého donátora, který se přihlásí do konce letošního roku, získá farnost navíc bonus 500 Kč. Staňte se donátory a podpořte naši farnost! 2021-04-09 14:04:00 Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 http://www.vysocany.com/clanek/4826 V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící. 2021-03-21 16:03:00 Tříkrálová sbírka pokračuje http://www.vysocany.com/clanek/4800 V letošním roce se v naší obci do kasiček vybralo 13.426 Kč. Z důvodu opatření proti koronaviru nemohli koledníci navštívit domácnosti, proto byly kasičky umístěné v prodejně COOPu, na obecním úřadu a v kostele. Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří do sbírky přispěli. Sbírka nadále pokračuje, do 30. dubna je otevřena online pokladnička. 2021-01-28 08:01:00 Tříkrálová sbírka 2021 http://www.vysocany.com/clanek/4791 Milí přátelé Tříkrálové sbírky, už 21. rokem přinášíme do vašich domovů radost a Boží požehnání při tříkrálovém koledování. Také Tříkrálovou sbírku však ovlivňuje epidemiologická situace, v níž protiepidemický systém – PES v 5. stupni nedovoluje klasickou koledu. 2021-01-10 20:01:00 Rozpis lektorů 2021 http://www.vysocany.com/clanek/4790 Rozpis lektorů čtení a přímluv při bohoslužbách na rok 2021. 2021-01-08 15:01:00 Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie http://www.vysocany.com/clanek/4752 2020-11-10 13:11:00 Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Všichni jsme na cestě ke svatosti“ http://www.vysocany.com/clanek/4749 K letošní slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2020 posílá diecézní biskup Vojtěch Cikrle věřícím v brněnské diecézi pastýřský list „Všichni jsme na cestě ke svatosti“. Kdo je to svatý? 2020-11-01 20:11:00 Děkování za úrodu 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4733 Výrazem naší vděčnosti a slušnosti za dary, které dostáváme, je děkování. Jelikož si uvědomujeme, že nic v našem životě není samozřejmé, proto jsme při nedělní mši svaté děkovali Bohu za letošní úrodu. 2020-10-08 07:10:00 Pokyny brněnského biskupa http://www.vysocany.com/clanek/4725 Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID-19 2020-09-21 09:09:00 Mše svatá u kapličky v Housku http://www.vysocany.com/clanek/4719 Ve středu 9. září 2020 se uskutečnila mše svatá u kapličky v Housku. Tradiční "pouťová" mše ze svátku Narození Panny Marie proběhla za pěkného počasí a hojné účasti farníků. 2020-09-14 07:09:00 První mše svatá nového kněze http://www.vysocany.com/clanek/4696 V neděli 9. srpna 2020 sloužil ve Vysočanech poprvé mši svatou nový kněz o. Jiří Hének, rodák ze Žďárné. Přišel k nám z farnosti Domašov a vysvěcen na kněze byl v roce 1986. Za farnost jsme mu přáli, aby se mu u nás líbilo, jeho služba byla radostná a plná Božího požehnání. 2020-08-16 14:08:00