Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska http://www.vysocany.com/farnost Odběr novinek z webu vysocany.com/farnost cs SuperKoderi RSS maker vysocany.com Tříkrálová sbírka pokračuje http://www.vysocany.com/clanek/4800 V letošním roce se v naší obci do kasiček vybralo 13.426 Kč. Z důvodu opatření proti koronaviru nemohli koledníci navštívit domácnosti, proto byly kasičky umístěné v prodejně COOPu, na obecním úřadu a v kostele. Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří do sbírky přispěli. Sbírka nadále pokračuje, do 30. dubna je otevřena online pokladnička. 2021-01-28 08:01:00 Tříkrálová sbírka 2021 http://www.vysocany.com/clanek/4791 Milí přátelé Tříkrálové sbírky, už 21. rokem přinášíme do vašich domovů radost a Boží požehnání při tříkrálovém koledování. Také Tříkrálovou sbírku však ovlivňuje epidemiologická situace, v níž protiepidemický systém – PES v 5. stupni nedovoluje klasickou koledu. 2021-01-10 20:01:00 Rozpis lektorů 2021 http://www.vysocany.com/clanek/4790 Rozpis lektorů čtení a přímluv při bohoslužbách na rok 2021. 2021-01-08 15:01:00 Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie http://www.vysocany.com/clanek/4752 2020-11-10 13:11:00 Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Všichni jsme na cestě ke svatosti“ http://www.vysocany.com/clanek/4749 K letošní slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2020 posílá diecézní biskup Vojtěch Cikrle věřícím v brněnské diecézi pastýřský list „Všichni jsme na cestě ke svatosti“. Kdo je to svatý? 2020-11-01 20:11:00 Děkování za úrodu 2020 http://www.vysocany.com/clanek/4733 Výrazem naší vděčnosti a slušnosti za dary, které dostáváme, je děkování. Jelikož si uvědomujeme, že nic v našem životě není samozřejmé, proto jsme při nedělní mši svaté děkovali Bohu za letošní úrodu. 2020-10-08 07:10:00 Pokyny brněnského biskupa http://www.vysocany.com/clanek/4725 Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID-19 2020-09-21 09:09:00 Mše svatá u kapličky v Housku http://www.vysocany.com/clanek/4719 Ve středu 9. září 2020 se uskutečnila mše svatá u kapličky v Housku. Tradiční "pouťová" mše ze svátku Narození Panny Marie proběhla za pěkného počasí a hojné účasti farníků. 2020-09-14 07:09:00 První mše svatá nového kněze http://www.vysocany.com/clanek/4696 V neděli 9. srpna 2020 sloužil ve Vysočanech poprvé mši svatou nový kněz o. Jiří Hének, rodák ze Žďárné. Přišel k nám z farnosti Domašov a vysvěcen na kněze byl v roce 1986. Za farnost jsme mu přáli, aby se mu u nás líbilo, jeho služba byla radostná a plná Božího požehnání. 2020-08-16 14:08:00 Novokněz Martin Mokrý slavil mši svatou http://www.vysocany.com/clanek/4739 V pondělí 20. července 2020 slavil v našem farním kostele mši svatou novokněz Martin Mokrý, rodák z Blanska. Po mši svaté uděloval zájemcům novokněžské požehnání. V současné době je panem biskupem poslán do Hodonína, kde bude jako kaplan získávat další zkušenosti v kněžské službě. Přejeme vytrvalost a Boží požehnání do služby! 2020-08-15 13:10:00 6. farní odpoledne pro všechny http://www.vysocany.com/clanek/4686 Letošní 6. farní odpoledne bylo pohodové díky krásnému počasí, výbornému občerstvení, dobré hudbě, vystoupení Vítězslava Brdára, tombole a výtvarné dílně. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a také těm, kteří pomohli akci organizovat a za zapůjčení skákacího hradu. Děkujeme obci Vysočany za poskytnutí stanu, stolů a lavic, dále SDH Housko za zapůjčení přístřešků. 2020-07-07 11:07:00