Historie farnosti

Od konce 18. století až do začátku stavby kostela se obce Molenburk a Housko snažili dosáhnout povolení ke stavbě kostela a fary a také se snažili o zajištění platu pro kněze. Jelikož nebylo možné získat finanční prostředky na stavbu kostela a fary od císaře a od "ministersta osvěty", obě obce se proto rozhodly, že kostel i faru postaví na vlastní útraty.

Stavba byla zahájena kopáním základů dne 2. června 1864. Základní kámen byl pak slavnostně posvěcen dne 5. července 1864 sloupským děkanem a farářem P. Aloisem Wolfem, za účasti knížete Karla Hugo Salma z Rájce – Jestřebí. Aby tento nový kostel mohl sloužit svému účelu, tzn. konání bohoslužeb, byl proto dne 23. listopadu 1873 vysvěcen. Světitelem byl opět děkan a farář P. Alois Wolf ze Sloupu a kostel byl zasvěcen slovanským věrozvěstům svatému Cyrilovi a Metodějovi.

Dne 13. ledna 1877 byl do farnosti slavnostně uvítán první farář, P. Vendelín Hrubý, který sem přišel z Telče. Tento "prvofarář" v této farnosti působil až do své smrti 14. června 1894. Jako jeho nástupce byl do farnosti ustanoven P. Cyril Vala, který byl do té doby kaplanem ve Sloupu.

V roce 1904 vznikl v zákristii požár, který zničil schody na kazatelnu a na oratoř, shořely skříně s bohoslužebnými rouchy a s knihami.

Podle záznamů byla v roce 1914 - 1915 neobvykle tuhá zima, jelikož trvala od září až do května, tj. celých 9 měsíců.

Rok 1917 byl pro farnost smutným, protože musela odevzdat dva velké zvony (125 kg a 240 kg), které byly použity pro válečné účely. Zvonovina byla odebrána za náhradu 4 K za 1 kg, tento finanční obnos však farnost neobdržela, protože musel být věnován na válečné půjčky. Na věži zůstal pouze umíráček. V roce 1918 jsme ještě museli odevzdat pro válečné účely cínové píšťaly z varhan (celkem 24 kg).

V obci Housku se v roce 1921 konala významná slavnost: 4. září 1921 byla posvěcena nová kaple Panny Marie, která byla postavena současně s hasičským skladištěm.

Rok 1924 byl pro farnost radostným, protože jeden rodák věnoval dva nové zvony, jako náhradu za ty, které byly zrekvirované za války a tyto zvony byly také posvěceny.

V roce 1927 byly elektrifikovány obce Molenburk a Housko, také kostel s farou, a proud byl poprvé zapnut na Silvestra.

Roku 1933 byl kostel opraven zvenku nákladem 21 000 Kč.

Před velikonočními svátky v roce 1942 byly opět odvezeny naše dva zvony (131 kg a 240 kg) pro válečné účely. Na podzim nám byl odvezen ještě třetí zvon a opět na věži zůstal pouze umíráček. K velké radosti byl tento poslední zvon na podzim roku 1945 vrácen a opět zavěšen na věži.

V roce 1943 měly být obce farnosti vystěhovávány, jelikož patřily do rozšířeného vojenského cvičiště ve Vyškově jako okolní obce. Část obce Molenburk musela zůstat prázdná pro výcvik německého vojska. Toto stěhování nastalo až za rok a z fary se měl odstěhovat také farář. Na různé intervence se nakonec podařilo, že farář mohl na faře zůstat.

V roce 1948 byla na kostele opravena střecha (25 000 ks hobrovek). V tomto roce byl také vymalován vnitřek kostela.

V roce 1964 byla provedena generální oprava kostela. Byla otlučena omítka a nově byl kostel "našpricován", byly opraveny okapy a rýny, udělán nový hromosvod, bylo vyrobeno nových 14 dubových oken, které byly usazeny do věže a také byly vyrobeny a usazeny nové ciferníky věžních hodin. Na kostele byla opravena střecha. Současně byla provedena oprava fary.

V roce 1969 byl na věž zavěšen nový zvon o hmotnosti 225 kg.

V roce 1993 byl opraven vnitřek kostela a byl nově vymalován.

Kalendář akcí v obci

Předchozí Červenec 2022 Následující
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zobrazit vše