Samospráva

Na této stránce jsou uvedené orgány obce zvolené pro období 2022-2026

Zastupitelstvo obce:
Ditrichová Eva, Mgr.
Hejč Miroslav
Hejč Radek
Horáček Radek, Mgr.
Jelínek Ivo
Jelínek Martin
Kolomazníček Václav, PhDr.
Koupý Martin, Mgr.
Ovad Josef, Bc.
Přibyl Martin
Sekanina Bořivoj, Mgr.
Sehnal Leoš, Bc.
Ševčíková Jana, Ing.
Ševčíková Lenka, Ing. Bc.
Šmíd Marek

Rada obce:
starosta - Bc. Josef Ovad
místostarosta - Mgr. Bořivoj Sekanina
člen rady - PhDr. Václav Kolomazníček
člen rady - Martin Jelínek
člen rady - Marek Šmíd

Kontrolní výbor:
předseda - Martin Jelínek
člen výboru - Mgr. Radek Horáček
člen výboru - Miroslav Hejč

Finanční výbor:
předseda - Marek Šmíd
člen výboru - Bc. Leoš Sehnal
člen výboru - Radek Hejč

Kulturní a sociální komise:
předseda - PhDr. Václav Kolomazníček
členové komise - Mgr. Eva Ditrichová, Radek Lessy, Daniel Zouhar, Vítězslav Brdár a Šárka Grenarová