Složení výkonného výboru

Předseda: Leoš Crhonek

Místopředseda: Viktor Šebela

Hospodář: Tomáš Slouka

Členové: Marcel Zouhar, Miloš Zouhar, Michal Přibyl