Zpravodaj

Na této stránce uveřejňujeme Zpravodaj obce, který také vychází v tištěné podobě a je zdarma distribuován občanům. Zpravodaj je registrován Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem E 20600 od 30. 1. 2012.

Zpravodaj obce Vysočany připravuje místostarosta obce, příspěvky do zpravodaje, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na e-mail mistostarosta@vysocany.com.

article image Zpravodaj obce Vysočany - zima 2023

V tomto zimním čísle Zpravodaje obce Vysočany mj. přinášíme informace z aktivit spolkové činnosti, sportu a kultury v obci, rozhovor s novou pí ředitelkou ZŠ, ale také témata o včelaření, darování krve, podpoře duševního zdraví, varování…

Vydáno: před 2 měsíci

Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Zpravodaj
Počet přečtení: 554×

article image Zpravodaj obce Vysočany - jaro 2023

Aktuální jarní číslo zpravodaje přináší mj. informace o schváleném rozpočtu obce pro rok 2023, co bylo schváleno radou a zastupitelstvem obce, o odpadech, co se dělo v ZŠ a MŠ Vysočany, jakou aktivitu vyvíjely spolky v obci, včetně výsledků…

Vydáno: před 11 měsíci

Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Zpravodaj
Počet přečtení: 1825×

article image Zpravodaj obce Vysočany - zima 2022

V tomto zimním vydání Zpravodaje obce Vysočany se dočtete o aktuálním dění v naší obci, složení orgánů obce pro volební období 2022-2026, o aktivitách našich organizací a spolků.

Vydáno: před rokem

Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Zpravodaj
Počet přečtení: 2106×

article image Zpravodaj obce Vysočany - duben 2019

Uzávěrka příspěvků pro další číslo zpravodaje je 2. 12. 2019. Články můžete zasílat na e-mail mistostarosta@vysocany.com nebo přinést na obecní úřad.

Vydáno: před 5 lety

Autor: Josef Ovad | Kategorie: Zpravodaj
Počet přečtení: 7540×