Český svaz včelařů ZO Sloup

Vydáno: před 11 lety | Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Aktuálně
Počet přečtení: 24179×

Závěr kalendářního roku je vždy příležitostí k ohlednutí se za uplynulým obdobím. Je to vždy čas bilancování a hodnocení uplynulých měsíců.

Včelařství je obor lidské činnosti, který vychází ze znalostí zákonů přírody. Každý včelař ví sám velice dobře, jaké má důsledky nerespektování těchto zákonů. Význam opylovatelů rostlin, kam patří i včela medonosná (Apis mellifera) je nezastupitelný a nenahraditelný. Díky opylovací činnosti včel je produkována celá 1/3 celosvětové produkce potravin. Produkce medu a dalších včelích produktů jako je vosk, propolis a mateří kašička je jen zlomkem přínosu pro lidstvo odhadovaným na asi 5% ve vztahu k opylovací činnosti. Bez opylovací činnosti včel by nastal celosvětový kolaps v potravinových zdrojích, který nelze v současné době nahradit chemizací zemědělství, nebo používáním geneticky modifikovaných rostlin. Tuto skutečnost si uvědomil již Albert Einstein a shrnul ji do lakonického vyjádření "Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života".

Aby včelařství jako obor zůstalo zachováno i v našem regionu v působnosti ZO ČSV Sloup, vyvíjíme aktivity k propagaci tohoto oboru. Zaměřujeme se na práci s mládeží. V současné době naše organizace garantuje činnost včelařských kroužků s celkem 20 členy. Tento počet představuje polovinu všech členů naší organizace, kteří však vzhledem k věku nejsou vedeni v základní evidenci. Jeden z těchto kroužků působí při ZŠ Sloup a jeho činnost garantuje přítel Ing. Ivan Doležal, CSc. ze Šošůvky. Finanční prostředky pro činnost těchto kroužků jsou zajišťovány z dotačních titulů Jihomoravského kraje - Podpora včelařských kroužků mládeže - VKM.

Členská základna ZO Sloup má ke konci tohoto roku celkem 40 členů plus 20 členů včelařského kroužku, kteří pečují o 272 včelstev. V oblasti Vysočan je z toho 7 členů s celkem 26 včelstvy. Vysočanští včelaři sehráli významnou historickou roli při vzniku prvního včelařského spolku v roce 1902 na území dnešního okresu Blansko. A tuto roli sehrávali po celou dobu jeho existence a platí to i v současné době.

Je to právě oblast obcí patřících k dnešní ZO Sloup, kde se začala psát historie organizovaného včelařství na blanensku. V příštím roce 2012 již uplyne 110 let od této význačné události. Tuto událost si chce naše organizace připomenout nejen vydáním almanachu o historii ZO Sloup, ale i řadou doprovodných akcí a přednášek. Vyvrcholení tohoto roku oslav předpokládáme u příležitosti 4. výročí Medové pouti ve Sloupu, která se již tradičně koná v měsíci září.

Na závěr patří poděkování představitelům obce Vysočany za finanční a morální podporu činnost naší organizace.

Vzhledem k blížícímu se konci roku přejeme všem občanům Vysočan příjemné prožití vánočních svátků a naplnění všech snů a přání včetně pevného zdraví v nastávajícím novém roce 2012.

Za výbor ZO ČSV Sloup předseda doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc a místopředseda
a důvěrník Vysočan pan Josef Král

Vzhledem k objektivnímu popisu historie organizovaného včelařství na blanensku v oblasti dnešních Vysočan se obracím na občany Vysočan s žádostí o spolupráci. Pokud se ve Vašich rodinných archivech dochovaly po rodičích, prarodičích či blízkých příbuzných historické materiály (např. fotografie, staré tiskoviny atd.) vztahující se k oboru včelařství, žádám Vás touto cestou o jejich laskavé zapůjčení pro připravovaný almanach. Tyto materiály můžete zanechat na obecním úřadě. Vámi zapůjčené materiály po převedení do elektronické podoby Vám budou vráceny v původní nepoškozené podobě zpět. Vaše jméno jako poskytovatele tohoto materiálu bude uvedeno v připravovaném almanachu.

Děkuji za spolupráci doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.

Připojené obrázky

Kalendář akcí v obci

Předchozí Srpen 2022 Následující
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Zobrazit vše