Zápisy z jednání Školské rady

 

Ve školním roce 2020/2021 byla zvolena nová školská rada ve složení:

Mgr. Soňa Švrčinová, zástupce pedagogických pracovníků, předsedkyně

Ing. Lenka Ševčíková, zástupce zřizovatele, členka

Jakub Kakáč, zástupce zákonných zástupců, člen.

 

Funkční období je tři roky. Rada se schází nejméně 2krát ročně.