Školské poradenské pracoviště

Účelem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům

Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických.

Výchovný poradce

Mgr. Iveta Kuchařová tel. 516 435 691, e-mail: ivetakuchar@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle vzájemné dohody

 

Oblasti činnosti výchovného poradenství:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– Pomoc při zajištění vyšetření v poradenském zařízení, spolupráce s poradenskými zařízeními

– Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– Zadání, metodická pomoc a kontrola při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů

– Nákup odborné literatury a pomůcek

– Garance nad organizací a průběhem hodin pedagogické intervence, speciálně pedagogické péče a výuky českého jazyka pro žáky z odlišného kulturního prostředí

Péče o žáky nadané a žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy

– Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s nadanými žáky a žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy

– Konzultace s rodiči při výchovných a výukových problémech žáků

Problémy, spojené se školní docházkou

– Řešení neomluvené absence

Prevence sociálně patologických jevů

– Preventivní práce s třídními kolektivy (ve spolupráci s metodičkou prevence sociálně patologických jevů)

– V rámci součinnosti s ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště řešení problémů, ke kterým dochází ve třídách

– Individuální práce se žáky

Kariérové poradenství

– Předávání informací o středních školách

– Organizace podávání přihlášek ke studiu na středních školách, metodická pomoc při vyplňování přihlášek

 

Oblasti činnosti speciální pedagožky:

– Individuální práce se žáky v předmětu speciálně pedagogická péče

– Odborná pomoc pro vyučující i rodiče

– Poskytování aktivit primární, sekundární i terciální prevence, zaměřených především na vzdělávací, výchovné a poradenské oblasti

– Zajišťování a správa pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Soňa Švrčinová tel. 516 435 691, e-mail: sonasvrcinova@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle dohody

 

Oblast činnosti školní metodičky prevence:

– Koordinace a realizace preventivního plánu školy

– Zajišťování aktivit, vedoucích k prevenci závislostí, šikany, záškoláctví, násilí, vandalismu a jiného rizikového chování

– Metodické vedení pracovníků školy v oblasti sociálně patologických jevů

– Spolupráce s pracovníky školního poradenského pracoviště při řešení výchovných problémů a rizikového chování

 

Kalendář akcí v obci

Předchozí Červenec 2024 Následující
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Zobrazit vše