Audit FFC 2024

Obec Vysočany uzavřela s Jihomoravským krajem Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity (audit obec přátelská rodině) a připojila se k šestnácti obcím v kraji, které v roce 2024 proces auditu obec přátelská rodině realizují. Na této stránce naleznete veškeré informace a aktuality související s projektem, který bude dokončen v listopadu 2024. Výsledkem celého auditu budou opatření, která vzejdou od aktérů rodinné politiky v naší obci a obec je pak bude v letech 2025-2027 realizovat. Zapojení do auditu schválila Rada obce Vysočany na své schůzi konané dne 27. 12. 2023, usnesením č. 215/2023/R29. Cílem této aktivity je rozvoj rodinného klimatu v naší obci, mezigeneračních vztahů a prohloubit komunikaci mezi občany a vedením obce. Zveme ke spolupráci na rozvoji obce všechny naše občany!

Projekt je realizován v rámci Rodinné politiky Jihomoravského kraje. Více informací lze nalézt na následujících odkazech: