Zastupitelstvo obce schválilo opatření k prorodinnému auditu

Na pondělním zasedání Zastupitelstva obce Vysočany byla schválena opatření k auditu familyfriendlycommunity, která vzešla z podnětů občanů, projektového týmu a dalších zainteresovaných osob. Tato opatření bude vedení obce postupně naplňovat v následujících třech letech nebo bude iniciovat k jejich realizaci jiné subjekty.

Vydáno: před 6 lety | Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Audit familyfriendlycommunity
Počet přečtení: 10204×

Seznam opatření k auditu familyfriendlycommunity schválených Zastupitelstvem obce Vysočany dne 19. 6. 2017.

 1. Společné vysazení stromu rodiči nově narozených dětí přivítaných do svazku obce (Každý rok bude organizována společná výsadba jednoho stromu pro rodiče dětí přivítaných do svazku obce v uplynulém roce.)
 2. Zabezpečení volných chodníků pro chodce (Cílem opatření je zabezpečit volný průchod a průjezd po všech chodnících v obci.)
 3. Vybudování dětského hřiště v části obce Housko (Naplnění opaření bude zajištěno pořízením a rozšířením herních prvků pro děti v prostoru „U kurtu“.)
 4. Vybudování školního hřiště (Cílem je pořídit víceúčelové hřiště pro ZŠ v blízkosti objektu školy, které bude vybudováno z případně získané dotace a z prostředků rozpočtu obce.)
 5. Instalace venkovního ping-pongového stolu (V místní části Molenburk bude instalován stůl pro hru ping-pong.)
 6. Realizace přednášky pro seniory (Jedenkrát ročně bude uspořádán vzdělávací seminář na různá témata.)
 7. Setkání seniorů – Den pro seniory (Jedenkrát ročně bude uspořádán Den pro seniory, který bude realizován ve spolupráci s mateřskou a základní školou, popř. dalšími neziskovými organizacemi. Součástí akce budou besedy na různá témata.)
 8. Rozvoj péče o osamělé seniory (Cílem opatření je zmapovat aktuální situaci v obci v oblasti péče o seniory, dále zpracovat varianty pomoci a podpory osamělých seniorů.)
 9. Zdravotní cvičení (Ve spolupráci se základní školou, kde se cvičení může uskutečňovat, budou iniciovány hodiny zdravotního cvičení pro seniory a ostatní zájemce. Účastníci se budou podílet na spolufinancování lektora.)
 10. Výstavba obecních bytů (Bude provedena analýza možností dle schváleného Územního plánu obce Vysočany, obec bude usilovat o výkup pozemků pro výstavbu obecních bytů. Bude zpracována studie proveditelnosti stavby a analýza možných dotačních zdrojů financování.)
 11. Instalace odpadkových košů (Cílem je podpořit čistotu v obci instalací většího počtu odpadkových košů. Opatření je zaměřeno na sběr psích exkrementů majiteli psů instalací košů se sáčky.)
 12. Zvýšení atraktivity prostředí v okolí rybníka Polačka (Ve spolupráci s majitelem rybníka Polačka obec podpoří a zrealizuje úpravu prostředí v okolí rybníka instalací laviček a zprůchodněním vycházkové trasy kolem břehu ze strany od Molenburku.)
 13. Zvýšení počtu laviček v obci (V intravilánu obce bude instalováno min. 10 ks laviček.)
 14. Vybudování kavárny v obci (Obec bude iniciovat vybudování kavárny v obci aktivizací podnikatelů a veřejnosti, dále případnou dotační podporou pro začínající aktivitu.)
 15. Úprava výletiště Pod lipami (Součástí aktivity bude dořešení majetkových vztahů pozemků na výletišti, rekonstrukce hygienického zázemí, obnova parketu.)

Děkujeme všem, kdo se do procesu auditu zapojili, ať už osobní účastí na pracovních setkáních nebo vyplněním písemného a elektronického dotazníku. Nyní má vedení obce před sebou tři roky práce na realizaci a naplnění jednotlivých opatření. Nakolik se podaří tyto cíle splnit, bude v některých případech záležet na dotacích a spolupráci s podnikatelskými subjekty, s vámi občany a neziskovými organizacemi.

Připojené obrázky

Kalendář akcí v obci

Předchozí Únor 2023 Následující
Po Út St Čt So Ne
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829

Zobrazit vše