O letošních Vánocích jsme topili a svítili

Díky propojení elektřiny od Nivy jsme o letošních Vánocích topili a svítili. Více v článku.

Vydáno: před 4 měsíci | Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Aktuálně
Počet přečtení: 623×

Během letošních Vánoc bylo počasí poněkud divoké. Vzpomínáme si na dobu, kdy v naší obci nešel v únoru 2020 elektrický proud celý den díky přerušenému nadzemnímu vedení od Šošůvky, protože jsme v té době byli na tzv. paprsku. V minulých letech bylo delších výpadků elektřiny spoustu, včetně i vánočních svátků, proto také obec Vysočany dlouhou dobu usilovala o realizaci stavby propojení elektrického vedení od Nivy. Tato iniciativa se ukázala jako klíčový krok k zajištění spolehlivé dodávky elektřiny v naší obci. Územní řízení bylo zahájeno v srpnu 2018 a samotná stavba mohla začít až v červnu 2021, protože někteří občané nebyli ochotni podepsat souhlas s položením kabelu do pozemku. Díky intenzivnímu úsilí vedení obce a společnosti EO.N Distribuce se podařilo postupně všechny překážky překonat a stavba tak mohla být zahájena. Kolaudační souhlas byl vydán v listopadu 2021 a od té doby je dodávka elektrického proudu zajišťována od Nivy. Naše obec již nezažila delší výpadky elektřiny, maximálně to bylo 1 hodinu minulý rok, a několik minutových výpadků. Díky této modernizaci jsme mohli strávit vánoční svátky bez jakýchkoli delších výpadků, na rozdíl od obcí v našem okolí. Spolupráce se společností EO.N Distribuce byla výborná, proto starosta obce poděkoval za spolupráci. Od regionálního manažera EG.D, a.s. (dříve EO.N Distribuce) pana Petra Novotného pak přišla následující odpověď: „Vážený pane starosto, jsem velmi rád, že se investiční záměr podařilo i díky naší vzájemné spolupráci realizovat a že plní svoji funkci. Děkuji za dosavadní spolupráci a těším se na další pokračování. Pěkné svátky Vám i Vašim blízkým.“

foto Pixabay.com

Připojené obrázky