Volby do školské rady

Vydáno: před 12 dny | Autor: Mgr. Iveta Kuchařová | Kategorie: Aktuality
Počet přečtení: 219×

Podle Školského zákona se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Naše školská rada má 3 členy. Jednoho zástupce jmenuje zřizovatel, jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy a jednoho volí rodiče.

Funkční období je 3 roky.

Od října 2023 končí funkční období stávající školské rady a je tedy třeba zvolit radu novou.

Rodiče i pedagogičtí pracovníci byli osloveni se žádostí o pomoc při tvorbě kandidátní listiny rodičů  i pedagogických pracovníků. Kandidátní listiny budou zveřejněny po ukončení nominací v pátek 15.9.2023.

V přiloženém souboru naleznete dokument k vyhlášení těchto voleb.

Ve Vysočanech 10.9.2023                                                             

                                                       Mgr. Iveta Kuchařová, ředitelka školy

Připojené soubory