Zpravodaj obce Vysočany - Prosinec 2013

Vydáno: před 9 lety | Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Zpravodaj
Počet přečtení: 14674×

Obsah tohoto čísla:

Slovo starosty, Střípky z obecní kroniky, Informace obecního úřadu, Pravidla pro užívání znaku a vlajky Obce Vysočany, Metodika k nedovolenému vypouštění odpadních vod způsobenému přetékáním žumpy, Nařízení obce Vysočany č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, Termíny svozu odpadů v roce 2014, Zpráva o činnosti kulturní komise, sboru pro občanské záležitosti, Lékařská služba první pomoci, Informace Farního úřadu, MS ČČK Vysočany, Rozsvícení vánočního stromu 2013, Článek maminky prvňačky Elišky, Shrnutí roku SDH Housko, Zpráva SDH Molenburk, Skauti Vysočany, Shrnutí uplynulého roku očima modelářů, TJ Vysočany, Stolní tenis Vysočany, MO Svazu tělesně postižených, Bez včel to nejde, Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje, Kalendář akcí, Křížovka.

Připojené obrázky

Připojené soubory