Odpadové hospodářství

Od 1. ledna 2021 je v platnosti zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, jehož cílem je snížit množství netříděného komunálního odpadu, který je ukládán na skládky. Zákon stanovuje rok 2030, od kterého bude zakázáno ukládat na skládky odpady využitelné a recyklovatelné. Na této stránce jsou uveřejňované informace o odpadovém hospodářství v naší obci.