Zpravodaj obce Vysočany - Prosinec 2014

Vydáno: před 8 lety | Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Zpravodaj
Počet přečtení: 9993×

Obsah tohoto čísla:

Slovo starosty, Volby 2014, Obecní úřad Vysočany, Aktuální seznam oficiálních e-mailových adres, Termíny svozu odpadů v roce 2015, Vyhláška o svozu komunálního odpadu, Střípky z obecní kroniky – 6. díl, Zpráva o činnosti kulturní komise a o využití kulturních zařízení, Lékařská služba první pomoci, Informace Farního úřadu, Rozhovor s novým duchovním správcem farnosti, Ohlédnutí za končícím rokem očima MS ČČK, Školka v novém kabátu, Rozvoj čtenářské gramotnosti na vysočanské škole aneb není projekt jako projekt, Shrnutí roku SDH Housko, Zpráva o činnosti SDH Vysočany, Skauti Vysočany – 1. oddíl Naděje, Rok 2014 očima modelářů, Obezřetnost se vyplatí, Informace TJ Vysočany, Stolní tenis Vysočany, MO Svazu tělesně postižených SLOUP – ŠOŠŮVKA – VYSOČANY, Něco o nás včelařích, Dostali jste se do nepříznivé životní situace?, Oblastní charita Blansko – Tříkrálová sbírka 2015, Kalendář akcí, Nabídka spolku občanů postižených civilizačními chorobami Blanenska.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 3. 3. 2015.

Články můžete zasílat na e-mail mistostarosta@vysocany.com.

Připojené obrázky

Připojené soubory