Zpravodaj obce Vysočany - Březen 2015

Vydáno: před 7 lety | Autor: Bořivoj Sekanina | Kategorie: Zpravodaj
Počet přečtení: 9228×

Obsah tohoto čísla:

Slovo starosty, Zasedání zastupitelstva obce Vysočany, Schůze rady obce Vysočany, Úřední hodiny Obecního úřadu Vysočany, Hlášení obecního úřadu, Novela zákona o odpadech, Obecně závazná vyhláška obce Vysočany č. 1/2015, Střípky z obecní kroniky – 7. díl, Obecní knihovna, Vyhláška o svozu komunálního odpadu, Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu, Evidence obyvatel, Rozpočet obce Vysočany – rok 2015, Provoz Sběrného dvoru odpadů ve Veselici, Kácení dřevin rostoucích mimo les i na zahradách se mění, Informace farního úřadu, Už půjdu do školy, těším se mámo, Program podpory zdraví ve škole, Zpráva SDH Vysočany, SDH Housko, Včelí společenství – velký vliv na vývoj životního prostředí, Červený kříž – jak to vidím já, Vzor ve statečnosti, Rok 2015 s modeláři z Vysočan, Spolek občanů zdravotně postižených civilizačními chorobami, Něco málo z policejních statistik za rok 2014, Domácí násilí, Děti potřebují ochranu, Společné nákupy energií šetří peníze měst i obcí, Inzerce.

Uzávěrka příspěvků a inzerce pro příští číslo je 23. 11. 2015.

Články a inzerci zasílejte na e-mail mistostarosta@vysocany.com.

Připojené obrázky

Připojené soubory