Informace Městského úřadu Blansko - Oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí

Vydáno: před 4 lety | Autor: Josef Ovad | Kategorie: Informace OÚ
Počet přečtení: 5882×

V Blansku je možné podat žádost o nájem bezbariérového bytu Rádi bychom Vás informovali o možnosti nájmu bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů. Město Blansko má ve vlastnictví 13 bezbariérových bytů, které jsou upraveny pro bydlení osob se zdravotním postižením. Byty jsou vhodné pro občany, kteří jsou schopni vést poměrně samostatný život v uzpůsobených podmínkách. Žadatelům i nájemcům těchto bytů je poskytována podpora a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace v přirozeném prostředí. Podporu a pomoc zajišťují sociální pracovníci oddělení sociální pomoci. Mohou být nápomocni například při komunikaci s úřady, při zprostředkování pečovatelské služby, nicméně s každým spolupracují dle individuálních potřeb. Žádost o nájem bezbariérového bytu může podat občan, který je svéprávný, zletilý a bydlí v nevhodných podmínkách vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Nesmí mít žádné nesplněné závazky vůči městu Blansko (tato podmínka se vztahuje i na osoby, které tvoří s žadatelem rodinnou domácnost). Žádost může podat také zákonný zástupce nezletilé osoby, která žije v nevhodných podmínkách vzhledem ke zdravotnímu stavu. Žádost se podává na předepsaném formuláři na odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Více informací lze získat na oddělení sociální pomoci, kancelář č. 122 (1.patro budovy nám. Republiky 1), kde je možné vyzvednout formulář žádosti. Ke stažení je k dispozici na stránkách: www.blansko.cz. Agendu vykonává: Bc. Lenka Čermáková, sociální pracovník oddělení sociální pomoci, tel. kontakt: 516775244.

Připojené soubory