Historie

Obec Vysočany má dvě části, a to Housko a Molenburk, a leží v severním cípu okresu Blansko, v Jihomoravském kraji. Každá z těchto částí obce má odlišnou historii.

Housko

Osada bývala původně asi 2 km SV od dnešního Houska, v místech které se nazývá "u kostela." Vesnice (Husí – Husie – Husko) se vyskytuje v písemných pramenech poprvé v roce 1371 jako součást Holštýnského zboží (panství). U této původní osady byl kostel, který byl zasvěcený Panně Marii. O tomto kostelíku je zmínka v zemských deskách v roce 1473. Zanikl pravděpodobně při válečných bouřích v 15. století, protože byl v roce 1437 vypálen husity a jako "pustý" je připomínán také v roce 1564. Na počátku 18. století byla nedaleko předešlého místa založena sklárna, kolem níž bylo v roce 1760 vystavěno několik domků.

Molenburk

Vesnice Molenburk (lidově Mulinburk) byla založena roku 1724 Karlem Ludvíkem hrabětem z Roggendorfu, svobodným pánem z Mollenburga, osady v Dolních Rakousích. Obec patřila do roku 1784 do farnosti Protivanov (dříve v okr. Boskovice). V tomto roce obec připadla k farnosti Sloup v Moravském krasu.